Home | Raad | Raadsleden | A. A. (Arend) van Wijngaarden

Raadslid- A. A. (Arend) van Wijngaarden

Arend van Wijngaarden is vice-voorzitter van het CNV. Hij zit namens het CNV in de raad sinds november 2012.

Lid van SER-commissie:

Nevenfuncties:

 • President-commissaris A&O Services 
 • Lid Raad van Commissarissen Slotemaker de Bruïne Instituut
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Economisch Instituut Bouwnijverheid
 • Voorzitter Internationaal Secretariaat ACV Bouw, Industrie&Energie/CNV Vakmensen
 • Lid Executive Committee Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders
 • Bestuurslid Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 • Voorzitter Werkgroep Pension Fund Governance van de Pensioenfederatie
 • Bestuurslid BPF Bouw
 • Bestuurslid Bedrijfschap Afbouw
 • Bestuurslid Stichting Savantis
 • Bestuurslid/secretaris Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
 • Bestuurslid Fundeon
 • Bestuurslid Stichting Arbouw
 • Bestuurslid Stichting Aboma
 • Bestuurslid FSC Nederland

 

 

 

 

A. A. (Arend) van Wijngaarden
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit