Home | Raad | Raadsleden | mr. B.E.M. (Bernard) Wientjes

Raadslid - mr. B.E.M. (Bernard) Wientjes

Bernard Wientjes is voorzitter van de Vereniging VNO-NCW. Hij zit namens VNO-NCW in de raad sinds mei 2005 en is lid van het dagelijks bestuur van de raad. Hij is een van de twee plaatsvervangende voorzitters van de raad.

Nevenfuncties:

 • Co-voorzitter Stichting van de Arbeid
 • Vice-president Europese koepel van ondernemings- en werkgeversorganisaties (BUSINESSEUROPE)
 • Lid Bankraad
 • Voorzitter Commissie Regeldruk
 • Voorzitter PUM (Programma Uitzending Managers)
 • Voorzitter DECP (Dutch Employers Cooperation Programme)
 • Voorzitter Holland Art Cities
 • Bestuurslid Koning Willem I Stichting
 • Vice-voorzitter Nationaal Programma Criminaliteitsbeheersing (NPC)
 • Co-voorzitter stuurgroep Nederland-Duitse conferentie
 • Lid alliantie Olympisch Plan 2028
 • Voorzitter Stichting voor de Jaarverslaggeving
 • Jurylid Zakenvrouw van het Jaar


mr. B.E.M. Wientjes
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit