Home | Raad | Raadsleden | mr. R. (Richard) Weurding

Raadslid - mr. R. (Richard) Weurding

Richard Weurding is algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hij zit namens VNO-NCW in de raad sinds 1 april 2006.

Nevenfuncties:

  • Lid Adviesraad NIBUD
  • Lid Stuurgroep ‘Wijzer in Geldzaken’
  • Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
  • Lid Executive Committee Insurance Europe
  • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
  • Lid Bestuur Stichting Assurantiebeurs
  • Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Raadslid - mr. R. (Richard) Weurding
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit