Home | Raad | Raadsleden | drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP

Plaatsvervangend Raadslid - drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP

Bob van der Wal is bestuurslid van de VCP en tevens voorzitter van de Vereniging van Hoger KLM-Personeel. Hij zit in de raad sinds 1 juli 2011. (zie ook www.vcp.nl).

Plaatsvervangend lid van SER-commissie:

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid OMNES
  • Voorzitter KLM personeelsfonds
  • Woordvoerder KLM CAO namens VHKP
  • Lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK
  • Lid Taskforce Kinderopvang en Onderwijs
  • Lid Stuurgroep Convenant Gezond Gewicht

 

 

B.H. (Bob) van der Wal Msc.
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit