Home | Raad | Raadsleden | prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp

Kroonlid - prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp

Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van ArbeidsmarktResearch UvA bv. Hij zit in de raad sinds 1 april 2012.

Lid van SER-commissies:

Plaatsvervangend lid van SER-commissie:

 Nevenfuncties:

  • Lid Locale Advies en Arbitragecommissie 
  • Lid redactie Tekst en Commentaar Arbeidsrecht 
  • Plaatsvervangend Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 
  • Lid Curatorium Vereniging voor Arbeidsrecht-advocaten NI 
  • Voorzitter Centrale Bezwarencommissie Rabobank 
  • Vicevoorzitter van de ontslagcommissie ING

 

prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit