Home | Raad | Raadsleden | Alexander Rinnooy Kan

oud-voorzitter - dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan

Na in 1972 aan de universiteit Leiden in de wiskunde te zijn afgestudeerd behaalde Alexander Rinnooy Kan in hetzelfde jaar zijn kandidaats econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1976 promoveerde hij aan de UvA tot doctor in de wiskunde. In de periode hierna was hij van 1986 tot 1989 onder andere Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij was van 1991 tot 1996 voorzitter van VNO-NCW.

In 1996 betrad hij het bedrijfsleven als lid van de Raad van Bestuur van ING Groep, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde. Van augustus 2006 tot september 2012 was Rinnooy Kan kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Per september 2012 is hij Universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde bij de Universiteit van Amsterdam.

Alexander Rinnooy Kan bekleedt diverse nevenfuncties, waaronder voorzitter Raad van Commissarissen DNB, voorzitter Raad van Toezicht Het Concertgebouw en voorzitter Raad van Toezicht De Balie.