Home | Raad | Raadsleden | mr. C.M. (Catelene) Passchier

Plaatsvervangend Raadslid – mr. C.M. (Catelene) Passchier

Catelene Passchier is werkzaam bij de FNV als 'speciaal adviseur van de voorzitter'. Zij zit namens de FNV in de raad per 1 oktober 2010.

Lid van SER-commissie:

Plaatsvervangend lid van SER-commissie

Nevenfunctie:

  • Voorzitter van de werknemersgeleding ILO en Vicevoorzitter van de Beheersraad (Governing Body) van de ILO
  • Lid Bestuur Fair Wear Foundation
  • Lid Raad van Toezicht WageIndicator
  • Lid Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens
  • Lid Nederlands Helsinki Comite
mr. C.E. (Catalene) Passchier
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit