Home | Raad | Raadsleden | mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten

Raadslid - mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten

Patricia Hoogstraaten is directeur van branchevereniging Vakcentrum en directeur van Vakcentrum/Foodconsult Bedrijfsadvies. Zij zit namens MKB-Nederland in de raad sinds mei 2006.

Lid van SER-commissie:

Nevenfuncties:

 • Lid Dagelijks bestuur/Algemeen bestuur HBD
 • Lid Raad van Advies Syntrus
 • Lid Bestuur Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
 • Lid Bestuur Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf
 • Lid Board/secretaris generaal IFGA, International Federation of Grocers Associations
 • Lid Bestuur CBL, Centraal bureau Levensmiddelenhandel
 • Lid Hoofdbestuur MKB Nederland en lid van diverse beleidscommissies
 • Vicevoorzitter Nationale Winkelraad
 • Lid Bestuur Detailhandel Nederland en lid van diverse stuurgroepen, o.a.
 • Voorzitter Stuurgroep Europa, Detailhandel Nederland
 • Lid Stuurgroep Betalingsverkeer, Detailhandel Nederland
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Eurocommerce
 • Voorzitter VPN, Verenigingsprofessionals Nederland
 • Lid Bestuur Nedvang

mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit