Home | Raad | Raadsleden | drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Raadslid - drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Nic van Holstein is voorzitter van de VCP. Hij zit namens de VCP in de raad sinds september 2015.

Lid van SER Commissies: 

Plaatsvervangend lid van SER Commissie:

Nevenfuncties:

  • Lid bestuur Stichting van de Arbeid 
  • Lid van de Werkkamer (VNG/StvdA) 
  • Lid convenantpartnersoverleg EVC 
  • Penningmeester Landelijk bestuur Scouting Nederland 
  • Penningmeester Stichting Scouting Nederland Fonds
  • Lid van de Bankraad (De Nederlandsche Bank)

 

 

drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit