Home | Raad | Raadsleden | Mariëtte Hamer

Voorzitter - Mariëtte Hamer

Mariëtte Iris Hamer

7 juni 1958 geboren in Amsterdam, woonachtig in Maassluis
1 dochter (1998)

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is een strategische verbinder. Onderhandelen vormt de rode draad in haar loopbaan. Bij uitstek is zij in staat mensen - veelal met kleine stapjes - bij elkaar te brengen. Hamer kan goed inschatten wat in een proces gebeurt en weet daar meteen op in te springen. Haar drijfveer is om een ieder beter op de arbeidsmarkt en in de samenleving te laten participeren.

Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad is zij sinds september 2014. Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Verder was ze onder meer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en woordvoerder op het terrein van sociale zaken, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeid en zorg. In de Tweede Kamer heeft ze diverse functies vervuld waaronder lid van het presidium en ondervoorzitter van de Kamer. Ook binnen de PvdA was ze in diverse bestuursfuncties actief.

Voor haar politieke loopbaan was ze onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. Hamer was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s.

Opleiding

 • 1988 Doctoraal Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam
 • 1982 Lerarenopleiding, vakken Nederlands en Omgangskunde, Amsterdam

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven 
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Doelen (sinds 2015 lid)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven (sinds 2015 lid)
 • Voorzitter Raad van Toezicht RDW
 • Voorzitter Raad van Advies Nationale jeugdraad
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Charter Diversiteit
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR), PO raad
 • Lid Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie
 • Lid Raad van Advies GAK 

Comités van aanbeveling/ambassadeurschap

 • Raad van Aanbeveling Hotbed voor de Circulaire Economie, Project de Valley
 • Comité van Aanbeveling Make it in the Netherlands, Nuffic
 • Raad van Aanbeveling Research Project Maastricht 2019
 • Raad van Aanbeveling World Art Centre Delft (WAD)
 • Raad van Aanbeveling Ronald McDonald's huis Utrecht
 • Ambassadeur 30 Procent Club/Talent naar de Top
 • Ambassadeur VMBO On Stage

Lid van SER-commissie