Home | Raad | Raadsleden | dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers

Kroonlid - prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers

Louise Gunning-Schepers is president-commissaris van de Schiphol Group en hoogleraar Gezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zit in de raad sinds mei 2013.

Lid van SER-commissie:

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
 • Lid van Bestuur VSB Fonds 
 • Lid Raad van Toezicht Netherlands Genomics Initiative (NGI)
 • Voorzitter Adviesraad Wetenschappelijke Adviesraad Aidsfonds
 • Commissaris Concertgebouw N.V.
 • Internationaal adviseur Cambridge University Health Partners
 • Lid International Academic Advisory Council Heidelberg University
 • Lid Raad van Advies College voor Zorgverzekeringen CVZ
 • Lid Comité van Aanbeveling Trombosestichting Nederland
 • Lid Raad van Advies Postdoc Career Development Initiative 
 • Lid Adviesraad Maatschappelijke Adviesraad VO-raad 
 • Vice-voorzitter VSNU
 • Lid AEB
 • Lid van de Stuurgroep CHAT
 • Comité van aanbeveling De Gezonde Stad
 • Lid Gemeentelijk Team Armoedebestrijding 
 • Voorzitter partnerraad Stichting de Nationale DenkTank 
 • Lid Dutch Creative Industries Council
 • Voorzitter curatorium Prins Claus Leerstoel
prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit