Home | Raad | Raadsleden | Louise O. Fresco

Kroonlid - prof. dr. ir. L.O. (Louise) Fresco

Louise O. Fresco is universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zit sinds 1 juni 2007 in de raad.

Lid van SER-commissies:


Nevenfuncties:

 • Lid Trilateral Commission
 • Commissaris Rabobank Nederland
 • Fellowship Amsterdam Institute for International Development (AIID), Amsterdam
 • Voorzitter ESSP Committee, ICSU, Parijs
 • Lid Meta Evaluatie Commissie, Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
 • Foreign member Royal Swedisch Academy of Agriculture and Forestry, Stockholm
 • Corresponding member Real Academia de Ingeniera, Madrid
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem
 • Comité van Aanbeveling Stichting UAF voor vluchtelingstudenten, Utrecht
 • Lid van het Bestuur van de United Nations University, Tokyo
 • Visiting Professor Institute of Earth Sciences, Stanford University, California USA
 • Columnist NRC-Handelsblad
 • Buitenlands lid van de Académie d’agriculture de France
 • Niet-uitvoerend bestuurder van Unilever
 • Lid van het bestuur van de Erasmusprijs
 • Bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest
 • Lid van de Strategische Commissie van de OCP Group
 • Lid van de Adviesraad Wereldvoedselprijs
 • Voorzitter van het Compagniefonds van het Scheepvaartmuseum en van de Professorenkamer binnen dit Fonds
 • Lid redactieraad van De Gids
 • Trustee van de Shell Foundation
 • Lid van de Adviesraad van The Hague Institute for Global Justice 
 • Buitengewoon Lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Lid van de Strategische Adviesraad van de FAO
mevrouw prof.dr.ir. L.O. Fresco
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit