Home | Raad | Raadsleden | M.A.E. (Marc) Calon

Raadslid – M.A.E. (Marc) Calon

Marc Calon is voorzitter van LTO Nederland. Hij zit namens LTO Nederland in de raad sinds januari 2017.

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Housing Europe
  • Lid Stichting van de Arbeid
  • Lid bankraad DNB
  • Lid Copa
  • Commissaris Enexis
  • Lid raad van advies Arriva
  • Raad van advies Stichting Forum voor stedelijke vernieuwing