Home | Raad | Raadsleden | W.J. (Willem Jelle) Berg

Plaatsvervangend raadslid – W.J. (Willem Jelle) Berg

Willem Jelle Berg is lid van het Dagelijks Bestuur van Vakcentrale CNV. Hij is lid van de raad sinds april 2014.

Lid van SER-commissie:

Nevenfuncties: 

  • Bestuurslid Stichting van de Arbeid
  • Bestuurslid stichting CNV Internationaal
  • Penningmeester Christelijk Sociaal Congres
  • Bestuurslid Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)
  • Lid Raad van Toezicht ISO
  • Lid Raad van Toezicht Vfonds
  • Bestuurslid stichting pensioenfonds ABP 
     
W.J. (Willem Jelle) Berg
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit