Home | Raad | Jongerenplatform

Jongerenplatform

Sinds 27 oktober 2015 heeft de SER een jongerenplatform. De SER wil met dit platform een meer vaste vorm geven aan het betrekken van jongeren bij het werk van de SER. Het platform komt enkele keren per jaar bij elkaar, daarnaast kunnen de jongeren worden geraadpleegd bij specifieke adviestrajecten.

Algemene raadpleging en specifieke adviestrajecten

Het doel van het SER Jongerenplatform is tweeledig. Enerzijds wil de SER jongeren vragen algemene input te leveren op actuele thema’s. Dit kunnen thema’s zijn waar de SER al aan werkt, of jongeren kunnen bij de SER nieuwe onderwerpen signaleren. Deze algemene raadpleging vindt een aantal keer per jaar plaats.
Daarnaast kan de SER een bijdrage van jongeren vragen bij specifieke adviestrajecten. De betreffende commissie kan hiertoe het initiatief nemen.

Belang van betrekken jongeren bij de SER

De Sociaal-Economische Raad geeft advies over diverse onderwerpen die jongeren direct raken. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, toekomst van de arbeidsmarkt en onderwijs. Het is daarom niet meer dan logisch dat jongeren zelf hierin ook gehoord worden. Samen met jongeren werkt de SER aan de toekomst van Nederland.

Jongerenplatform van de SER

Samenstelling SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform bestaat uit een samenwerking tussen de SER en een aantal jongerenorganisaties:

Afhankelijk van inhoudelijke onderwerpen kan de samenstelling van het SER Jongerenplatform worden aangevuld. De samenstelling is dus geen statisch gegeven.

SER Jongerenplatform bijdragen

De jongeren van het SER Jongerenplatform hebben al een aantal bijdragen geleverd aan het werk van de SER: 

 • 17 maart 2017 - Manifest
  SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven
   
 • 29 september 2016 - pensioenstelsel
  Jongerenplatform SER bijeen over pensioenstelsel
 • 14 juni 2016 heeft het SER Jongerenplatform gesproken over:
  - het adviestraject Adviesaanvraag middensegment mbo en praktijkleren;
  - bespreking Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling; en
  - bespreking IMVO convenanten.
 • 15 maart 2016 - Robotisering en Arbeidsmarkt 
  Op 15 maart 2016 heeft het SER Jongerenplatform gesproken over het adviestraject Robotisering en Arbeidsmarkt. De commissievoorzitter de heer R.J. Van der Veen heeft de adviesaanvraag toegelicht, waarna de jongeren onder leiding van Mariette Hamer met elkaar van gedachten hebben gewisseld.
   
 • 20 november 2015 – Raadsvergadering
  Tijdens de Raadsvergadering op 20 november 2015 nam het jongerenplatform deel aan de vergadering 
 • 18 november 2015 – week van de werkstress
  Jongeren praatten mee over werkstress bij TNO, daarover verscheen dit artikel
 • 4 december 2015 – SERmagazine
  In het SERmagazine van december 2105 / januari 2016 staat een interview met enkele leden van het SER Jongerenplatform 
 • 7 december 2015 – Nederland Nu
  Tijdens de speciale editie van de Nederland Nu lezing ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de SER namen jongeren deel aan de discussie.

Neem voor meer informatie over het SER Jongerenplatform contact op met Karima Moaddine.