Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenreglingen (BPR)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: het namens de Pensioencommissie adviseren over aangelegenheden betrekking hebbende op de verplichtstelling van beroepspensioenregelingen ingevolge de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Leden Plaatsvervangende leden
 
Onafhankelijk lid
prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq
 
Ondernemerslid
H.V. (Hedda) Renooij (VNO-NCW/MKB Nederland)
 
Werknemerslid
drs. C.C.H.J. (Chris) Driessen (FNV)
 
Leden op voordracht van de Pensioenfederatie
T.P.J.A. (Doreth) van den Heuvel
M.J.G. (Mariëtte) van de Lustgraaf-Wielens
H.J. (Johan) Reesink
 
Ministeriële vertegenwoordigers
drs. M.A.W. (Maaike) Holla (SZW) mr. P.L.J. (Ceciel) van Delft (SZW)
W. (Wilco) van der Leun MSc.MA (SZW)

Laatste wijziging 18 april 2017
Secretariaat
mr. drs. T.D. (Tyche) Riemens
Tel. 070 – 3 499 534