Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW)

Sinds de invoering van de structuurregeling in 1971 kent de wet een aparte regeling voor de raad van commissarissen bij de grote naamloze en de grote besloten vennootschap. Van de verplichting tot toepassing van de structuurregeling of onderdelen daarvan kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen. Alvorens te besluiten, hoort hij de SER. Een ontheffing kan onder beperkingen en/of onder voorwaarden worden verleend, en voorts worden gewijzigd en ingetrokken. Met deze dispensatiemogelijkheid is − kort samengevat − beoogd in uitzonderlijke gevallen het resultaat te kunnen corrigeren waartoe toepassing van de wet leidt. De adviserende taak van de SER in dezen waarborgt de inbreng van het bedrijfsleven in deze beslissing van sociaal-politieke aard.

Leden Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden
prof. mr. E. Verhulp (voorzitter) prof.mr. S. Klosse
   
Ondernemersleden  
mr. B.J. Schoordijk (Vereniging VNO-NCW) mr. S.C.K. van Dijk (MKB-Nederland)
In behandeling (Vereniging VNO-NCW) mr. P.K. Bouwes Bavinck
   
Werknemersleden  
A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc (VCP)
 
mr. H. (Rik) van Steenbergen (FNV) M. (Mitchell) Hoogenhout
In behandeling (CNV)
   
Ministeriële vertegenwoordigers  
mr. F. (Ferry) de Jong (VenJ)  

Laatste wijziging 31 augustus 2016
Secretariaat
mr. K. (Karima) Moaddine
Tel. 070 – 3 499 531