Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Ingesteld bij besluit van de raad van 16 april 1993 en aangepast bij besluit van het DB op 16 februari 2007.

Taak: het namens de commissie adviseren over grenswaarden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder drempelwaarde en inhaleerbare allergene stoffen waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld én de voorbereiding van adviezen van de Commissie Arbeidsomstandigheden op het beleidsterrein van gezondheidsschadelijke stoffen


Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

 

Leden Plaatsvervangende leden
Onafhankelijk lid
prof. mr. S. (Saskia) Klosse (voorzitter)
prof. D. (Dick) Heederik, PhD  
 
Ondernemersleden
C.J. (Kees) Halm (VNO-NCW / MKB-Nederland)
mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (VNO-NCW / MKB-Nederland)
mr. C. (Charles) Verheyen (Bouwend Nederland)   
drs. H.A.F. (Dirk) van Well (VNO-NCW / MKB-Nederland)
J.A. (Jos) van de Werken  (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 
Werknemersleden
prof. dr. A.J.(Albert) Feilzer (VCP)  A.C. (Amerik) Klapwijk Msc. (VCP)
J.W.H.M. (Jan) Manders (FNV)
drs. W. (Wim) van Veelen (FNV)
H. (Hicham) Zilaout (FNV)   
drs. A. (Arie) Woltmeijer (CNV) In behandeling
 
 
Adviserende leden
dr. J.M. (Jolanda) Rijnkels (Gezondheidsraad)
 
Ministeriële vertegenwoordigers
drs. E.C. (Ilse) van den Aker (SZW)
W.A.C. de (Mieke) Jong  (I-SZW)  
ir. Th. (Theo) Sijbranda (Def) M.W. (Marijke) Valstar

Laatste wijziging 2 oktober 2018

SER thema Grenswaarden
Secretariaat
drs. D. (Demi) Theodori

 Tel. 070 - 3 499 685

Alles over het thema