Home | Raad | Commissies | Pensioencommissie

Pensioencommissie (PC)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 19 mei 1995.

Taak:

  • voorbereiden van adviezen van de raad over aangelegenheden op het terrein van de pensioenen; de AOW, de ANW en de aanvullende pensioenen; 
  • het volgen van ontwikkelingen op het terrein van de pensioenen, het op grond hiervan – met inachtneming van de functie die DNB in dit opzicht vervult – desgewenst entameren van onderzoek op dit terein, het begeleiden van dit onderzoek en het verzorgen van de rapportage van de bevindingen van het onderzoek.
Leden Plaatsvervangende leden
Onafhankelijke leden
In behandeling (voorzitter)
In behandeling  
prof.dr. L.G.M. (Leo) Stevens
In behandeling
   
Ondernemersleden
ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland) In behandeling
drs. K.B. (Benne) van Popta (MKB-Nederland) In behandeling
In behandeling (VNO-NCW/ MKB-Nederland) In behandeling
Werknemersleden
mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP) In behandeling
drs. C.C.H.J. (Chris) Driessen (FNV) E. (Eline) Lundgren
A. (Tuur) Elzinga (FNV) L. (Leonne) Janssen
In behandeling (CNV) In behandeling
 
Adviserende leden
J.M. (John) Landman (DNB) S.R. (Steven) de Vries (DNB)
dr. M.H.C. (Marcel) Lever (CPB)  
drs. R. (Robert) Olieman (Sociale Verzekeringsbank)  
   
Waarnemend lid  
drs. E.R. (Eddy) Haket (Stichting van de Arbeid)  
   
Ministeriële vertegenwoordigers  
drs. H. de Boer (Fin)  
K.J. (Klaas) Beniers (SZW)  
drs. M.M.A. (Monique) van der Ligt Msc (BZK)  

Laatste wijziging 31 augustus 2017

 

 

Secretariaat
drs. A. (Arnold) Devreese
Tel. 070 – 3 499 543