Home | Raad | Commissies | Samenstelling en secretariaat

Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF)

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels is ingesteld op grond van artikel 9 en artikel 10, lid 3 van de Fusiegedragsregels.

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden. Drie leden en drie plaatsvervangende leden zijn onafhankelijke juristen. Daarnaast worden op voordracht van respectievelijk organisaties van ondernemers en verenigingen van werknemers twee leden (en plaatsvervangende leden) benoemd. De leden worden benoemd door het dagelijks bestuur van de SER.

De taak van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels is om op verzoek van een partij of een vakbond die bij een fusie betrokken is, geschillen over de naleving van de Fusiegedragsregels te behandelen. Meer informatie over de Geschillencommissie Fusiegedragsregels kunt u hier vinden. Naast het doorlopen van de klachtprocedure is het voor partijen ook mogelijk om gebruik te maken van bemiddeling.

Leden Plaatsvervangende leden
Onafhankelijke leden
prof. mr. L.C.J. (Loe) Sprengers (voorzitter) prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten
mr. A.M.A. (Xandra) Verscheure (plv. voorzitter) dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
mr. W.J. (Willem Jan) van Andel (plv. voorzitter) mr. J.O. (Hans) Zuurmond
   
Ondernemerslid  
mr. A. (Sandro) Rigutto mr. B. (Bas) Pries
   
Werknemerslid  
mr. P. (Patricia) Kruijff (FNV) drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)


Laatste wijziging 31 januari 2018

Secretariaat
mr. C.M.A. (Christiaan) de Koning
Tel. 070 – 3 499 590

Meer informatie