Home | Raad | Commissies | SER CZ

Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ)

Ingesteld ex artikel 2 jo. 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996, op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken.

SER CZ biedt een open kader voor privaatrechtelijk overleg tussen organisaties van consumenten en ondernemers over zelfregulering met betrekking tot Algemene Voorwaarden (ook genoemd leverings- of betalingsvoorwaarden). Het streven is te komen tot Algemene Voorwaarden waarin op evenwichtige wijze met de belangen van de betrokken ondernemers en de consumenten rekening wordt gehouden.

Het in SER CZ - kader gevoerde overleg heeft een zuiver privaatrechtelijk karakter. Dat betekent dat het overleg zelf en de resultaten daarvan geheel voor rekening van de aan het overleg deelnemende partijen zijn; SER CZ heeft alleen een aantal procedurele verantwoordelijkheden en levert de voorzitter en het secretariaat ten behoeve van het overleg.


Leden Plaatsvervangende leden
Onafhankelijk lid  
prof. mr. W.H. (Willem) van Boom  (voorzitter)  
   
Ondernemersleden  
drs. R.P. (Ramona) van den Bosch (Vereniging VNO-NCW)  
M. (Marjan) Spronk (MKB-Nederland)  
   
Consumentenleden  
mr. J. T. (Koos) Peters (Consumentenbond)  
mr. B.S. (Bas) Willigenburg (Consumentenbond) mr. M.E. (Martine) Koetsier


Laatste wijziging 9 oktober 2015

Secretariaat
mr. A.M. (Anita) van den Bosch-de Gier
Tel. 070 – 3 499 526