Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over beleidsvraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid (exclusief de AOW en Anw) en de gezondheidszorg.


Leden Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden
prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen (voorzitter)
prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
prof.dr. L.G.M. (Leo) Stevens
In behandeling  
 
Ondernemersleden
drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB) A. (Anthony) Stigter
dr. P.F. (Pieter) Hasekamp (VNO-NCW/MKB)
drs. H.J. (Harold) Herbert (VNO-NCW/MKB)
drs. A. Koster (VNO-NCW/MKB)
drs. C.  (Cees) Oudshoorn (VNO-NCW/MKB)
drs. M. (Muriel) van der Starre (VNO-NCW/MKB)  
In behandeling (LTO-Nederland)  
 
Werknemersleden
W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV) M. Nijlant MSc.
drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV) G. (Gerard) Veldhuis
drs. M. Kempff MBA (VCP) drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein
dr. H.F. (Henk) van der Velden (FNV) P. (Paul) van den Boom
S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)  
In behandeling (CNV)  
 
Adviserende leden
dr. R.F.T. (Rob) Aalbers (CPB) dr. R.W. (Rob) Euwals
dr. S.E. Kooiker (SCP)
drs. ing. A.H.J. Moerkamp (CVZ)
prof.dr. J.J. (Johan) Polder (RIVM) ir. L.C.J. (Lany) Slobbe
prof. dr. F.T. (Erik) Schut (EUR)
G. (Guido) Schotten  (DNB)
W. (Wilna) Wind
   
Ministeriële vertegenwoordigers
drs. E.J. (Evert Jan) van Asselt (VWS)
L.M. (Linda) Brinke (Fin)
R. Jongsma (SZW)
W. (Willibrord) Kruijsen (SZW)
drs. M.M.A. (Monique) van der Ligt (BZK)
drs. G.A. van Pruissen (VWS)
M.H. (Maarten) van der Wagt MPhil MSc (EZ)  

Laatste wijziging 16 november 2017
 
Secretariaat
dr. I. (Ivy) Koopmans
Tel. 070 – 3 499 529
drs. A. (Arnold) Devreese
Tel. 070 – 3 499 543
dr. G. (Gerard) van Essen
Tel. 070 – 3 499 556
drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers
Tel. 070 – 3 499 513