Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is ingesteld op grond van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen van 23 november 2001. Dit besluit is medio 2012 gewijzigd; hierdoor is de klachtenbehandeling van aanstellingskeuringen overgegaan naar de SER. Daarmee is de CKA een SER-commissie geworden.

De CKA is ingesteld om een goede toepassing en naleving te bevorderen van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen. 
 

Leden Plaatsvervangende leden
Onafhankelijke leden
prof. dr. J.R. (Han) Anema MD PhD (voorzitter) drs. P.G.W. (Pieter) Grijpink
mr. drs.  E.P. (Ernst) Harderwijk (vice-voorzitter) mr. L.F. (Loes) Markenstein
prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal mr. W.M. (Wouter) Hes
   
Ondernemerslid  
mr. drs. D.W.M. (Niek) Weesie mr. drs. S.R. (Sven) Bontje
   
Werknemerslid  
mr. M.E. (Madeleine) Stefels mr. H. (Rik) van Steenbergen
 
Laatste wijziging 1 oktober 2016
Secretariaat
mr. M.J.M. (Mirjam) Bach
Tel. 070 – 3 499 558
mr. I. (Ismail) Guveç (plaatsvervangend secretaris)
Tel. 070 – 3 499 568
S. (Shanta) Dharamsingh
Tel. 070 – 3 499 560
Website CKA

Commisie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)