Commissie Europa (EU)

Ingesteld ex artikel 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 13 februari 1959, op verzoek van de minister van Economische Zaken.

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad over internationale sociaal-economische aangelegenheden.


Leden Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden
drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)  
prof. mr. S. (Saskia) Klosse   
prof.dr. J.L.M. (Jacques) Pelkmans
 
Ondernemersleden
ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPA (LTO-Nederland) K.J. (Klaas Johan) Osinga
drs. P.M.C. (Paul) Van Kempen (VNO-NCW – MKB Nederland) G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW)
mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (VNO NCW-MKB) mr. A. P.G.M. (Ton) Schoenmaeckers (VNO NCW-MKB) 
mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg (VNO-NCW) drs. J.A. (Johan) de Koning (VNO-NCW)
In behandeling (LTO-Nederland) drs. C. (Cees) Oudshoorn (VNO-NCW)
   
Werknemersleden
mr. dr. M. (Marjolijn) Bulk (FNV) A. (Annie) van Wezel
A. (Tuur) Elzinga (FNV) A. (Antonina) Ronhaar
H. (Hester) Houwing (CNV) R. (Ruben) van der Ploeg
mr. C.C.J. (Catelijne) Muller (VCP)
drs. B.H. (Bob) van der Wal 
 
Adviserende leden
P. (Patrick) Kosterink (DNB)
G. (Gerdien) Meijerink (CPB)
 
Ministeriële vertegenwoordigers
D. (Davide) Balestra (SZW)  
J. (Judith) Jessurun Lobo (SZW)  
H. (Hilbert) de Jong (EZ)
F (Françoise) Schild (BuZa)  
D. (Dorien) Verbeek (Fin)

Laatste wijziging 18 september 2018

Secretariaat
dr. B. (Bart) van Riel
Tel. 070 – 3 499 520
Alles over het thema