Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 17 december 1993.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over de thema’s milieu en duurzame ontwikkeling.


Leden Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden
drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels (voorzitter)
prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
prof. dr. M.P. (Marko) Hekkert  
Prof.dr. L.G.M. (Leo) Stevens
In behandeling  
 
Ondernemersleden
ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPH (LTO-Nederland) H. (Harry) Kager
J. (Jaap) Petraeus (VNO-NCW/MKB)
ing. W.H. (Willem Henk) Streekstra (VNO-NCW/MKB) ing. F.J. (Frits) de Groot
 
Werknemersleden
W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV)
E.G.M. (Els) Bos (FNV)   I. (Ingrid) Pallada
A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc. (VCP) mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV) K. (Klaas) Bangma
 
Natuur- en milieuorganisaties
drs. A.D. (Donald) Pols (Vereniging Milieudefensie)  
J. (Jelmer) Vierstra (Stichting Natuur en Milieu)  
 
Adviserende leden
prof. dr. J.M. (Jan Marc) Berk (DNB)    
G. (Guido) Braam  
dr. F.J. (Frank) Dietz (PBL) drs. A. (Aldert) Hanemaaijer
dr. G. (Gerbert) Romeijn (CPB)  dr. E.S. (Esther) Mot
M. (Michel) Schuurman (MVO-Nl) 
 
Ministeriële vertegenwoordigers
D. (Dorien) Blommers (SZW)
J. (Jasper) van Rooijen (BZK)
M. (Mattheus) van der Pol (EZ)
H. (Hannie) Vlug (IenM)  M. (Marc) Pruijn 
   
Waarnemer  
dr. N. (Nicole) van Buren (RLI)    
 
Laatste wijziging 2 oktober 2018
Secretariaat
drs. C.A. (Ton) van der Wijst
Tel. 070 – 3 499 551
dr. A. (Alexander) van de Vooren
Tel. 070 – 3 499 538