Consumentenaangelegenheden (CCA)

De Commissie Consumentenaangelegenheden is ingesteld ex artikel 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 16 september 1983 op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken.

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad over maatregelen die (mede) de positie van de consument en/of zijn consumptie in betekenende mate beïnvloeden.


Leden Plaatsvervangende leden
Onafhankelijke leden
prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma (voorzitter)
prof. mr. W.H. (Willem) van Boom
In behandeling
In behandeling   
 
Ondernemersleden
drs. R.P. (Ramona) van den Bosch (Vereniging VNO-NCW)
drs. C.T.F. Grit (Christine) (Vereniging VNO-NCW)
mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten (MKB-Nederland)
mr. A.J.K. (Arnold) Koopmans (Vereniging VNO-NCW)
A. (Annemieke) Riemens-Keppel (Verbond van Verzekeraars)
  
Consumentenleden  
drs. G.J.P. (Gerjan) Huis in ’t Veld  (Consumentenbond)
M.E. (Martine) Koetsier (Consumentenbond) drs. M. (Michiel) Karskens
mr. J.T. (Koos) Peters (Consumentenbond)
drs. B.R. (Bart) Combée (Consumentenbond)
mr. B.S. (Bas) Willigenburg (Consumentenbond)
 
Ministeriële vertegenwoordigers
mr. S.S. (Sven) Zoeteman (VenJ) mr. L.A.R. (Leonie) Siemerink
mr. V.N.G. (Viola) Van Leeuwen (Fin)
mr. A.D. (Upton) van der Vliet (EZ)
In behandeling (EZ)  
In behandeling (IenM)
In behandeling (VWS)  

Laatste wijziging 4 september 2018
Consumentenvoorwaarden
Secretariaat
drs. M.G. (Marko) Bos
Tel. 070 – 3 499 517