Home | Raad | Commissies | Bevordering Medezeggenschap

Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Taak:  De commissie heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden te formuleren. Daarnaast is stichting SCOOR voor een certificeringsregeling voor scholingsinstituten opgericht. Ook monitort de commissie het werk van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector. Verder behandelt de commissie de instelling van bedrijfscommissies, verzoeken van ondernemingen die ontheffing willen van de wettelijke verplichting een ondernemingsraad in te stellen, en adviseert zij kabinet en parlement over medezeggenschapsaangelegenheden.

De CBM brengt aanbevelingen en voorlichtingsmateriaal uit. Deze kunt u vinden via de themapagina OR en medezeggenschap.

Leden Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden
prof. mr. E. (Evert) Verhulp (voorzitter)
prof.dr. S.G. (Fieke) van der Lecq
 
dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
 
 
Ondernemersleden
drs. A. (Alfred) van Delft (VNO-NCW / MKB)
mr. drs. H.V.R. (Henri) Lepoutre (Vereniging VNO-NCW)
mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (MKB-Nederland)
 
Werknemersleden
mw. drs. (Kitty) C.G. Jong (FNV)
mr. H.(Rik) van Steenbergen (FNV)
drs. N.J. (Niko) Manshanden (FNV)
mw. drs. M.J. (Mathiolde) Dekker (FNV)
L. (Leon) de Jong (CNV)
A.A. (Arend) van Wijngaarden (CNV)
mw. mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
mw. S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)
   
Adviserend lid
mw. drs. N. (Nelly) Riksen-Borsje (VSO)
mw. Ir. Ing. R. (Rianne) Becht (VSO)


Laatste wijziging 15 september 2017

Secretariaat
mr. S.W. (Sophia) Geelkerken
Tel. 070 – 3 499 530
Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden
Alles over het thema