Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Ingesteld ex artikel 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 16 april 1993 op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Leden Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden
prof.dr. L.J. Gunning-Schepers (voorzitter)
prof. mr. E. Verhulp
In behandeling  
In behandeling  
 
Ondernemersleden
drs.ing. R. van Beek (RCO)  
P.M.J. (Peter) Loef (LTO-Nederland)   
mr. W.M.J.M. van Mierlo (MKB-Nederland) P.A. Schoormans
J.A. van de Werken (MKB-Nederland)  
   
Werknemersleden
drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV) mr. H. (Rik) van Steenbergen 
A.C. (Amerik) Klapwijk Msc. (VCP) mr. C.C. de Boer
drs. W. (Wim) van Veelen (FNV) drs. R.A. (Renske) Jurriëns
A. (Arend) van Wijngaarden (CNV)  J.P. (Jan-Pieter) Daems
       
Adviserende leden  
In behandeling
   
uit de kring van overheidswerkgevers (VSO):
H. (Henny) van den Born (VSO)
G. (Gemma) Hufen / M. (Monica) Teuns (VSO)
   
Ministeriële vertegenwoordigers
drs. H.J. van Belle (VWS)
P.J. Butz (Def)
F. Salimans (VenJ) E.G. ten Oever Msc.
drs. A.N.M. Stet (BZK)
I.E.J. Vanhecke (SZW)  
M.H. van der Wagt MPhil MSc (EZ)  
In behandeling (IenM)
In behandeling (SZW)
In behandeling (OCW)

Laatste wijziging 31 augustus 2017
Secretariaat
mr. drs. T.D. (Tyche) Riemens
Tel. 070 – 3 499 534