Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over:

  • vraagstukken op het gebied van het specifieke arbeidsmarkt- en arbeidsvoorzieningenbeleid met inbegrip van het beleid ten aanzien van bijzondere groepen op de arbeidsmarkt;
  • vraagstukken in verband met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, alsmede in verband met de verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen vrouwen en mannen;
  • vraagstukken in verband met beleid en vormgeving van de sociale werkvoorziening en andere vormen van additionele arbeid;
  • vraagstukken van onderwijsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt;
  • vraagstukken op het gebied van migratiebeleid en -bestel.

Actuele werkzaamheden van de commissie:


Samenstelling commissie AMV voor vervolgadvies Toekomstbestendig beroepsonderwijs

Leden  Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden  
drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)  
prof. dr. B. E. (Barbara) Baarsma prof.dr. J. (Janneke) Plantenga
prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam  
prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen  prof. mr. E. (Evert) Verhulp 
   
Ondernemersleden   
G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland) R. (Rob) Slagmolen (VNO-NCW)
ir. G.F.W.C. (Gertrud) van Erp (VNO-NCW/ MKB-
Nederland)
 
J. (Jules) Sanders (LTO-Nederland)  
   
Werknemersleden  
M. (Marjelle) Boorsma (FNV) S. (Semih) Eski (CNV Jongeren)
drs. I.D.C.M. (Isabel) Coenen (FNV) J. (Jeroen) van Andel (AOb) 
A.C. (Amerik) Klapwijk MSc  (VCP) drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein
ir. G.D. (Gerard) van Santen (CNV)
   
Adviserende leden   
J. (Jonneke) Bolhaar (CPB)  
prof.dr. A. (Andries) de Grip (ROA)   
G. (Gerrit) Veneboer (S-BB)  
   
Ministeriële vertegenwoordigers   
L. (Lyda) den Hartog, MSc (EZ)  
H. (Herman) Scholten (OCW)  
J. (Joyce) van der Staaij (SZW)  

Laatste wijziging 24 april 2018

Secretariaat Postinitieel leren
J.A. (Jos) de Groen
Tel. 070 – 3 499 527
Secretariaat Vervolgadvies beroepsonderwijs
drs. B.P.M. (Brigid) Claassen
Tel. 070 – 3 499 528