Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 8 maart 1994.

Taak: De Commissie AOR behandelt onderwerpen op het terrein van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

Leden Plaatsvervangende leden
   
Onafhankelijke leden
prof. mr. E. (Evert) Verhulp (voorzitter)
In behandeling
In behandeling
In behandeling  
 
Ondernemersleden
drs. A. (Alfred) van Delft (Vereniging VNO-NCW) mr. B. (Bastiaan) Pries
mr. K.C. (Kim) van der Hoeven (AWVN)
mr. A.P.M.G. (Ton) Schoenmaeckers (MKB-Nederland) mr. S. (Suzanne) Drion
mr. F.A.M. de Wijs (LTO-Nederland)
 
Werknemersleden
mr. Z. (Zakaria) Boufangacha (FNV) M. (Mitchell) Hoogenhout
drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP) S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)
 R. (Ron) Tolman (FNV) E. (Erik) Pentenga
A. (Arend) van Wijngaarden (CNV) L. (Lieke) Bijpost
 
Ministeriële vertegenwoordigers
K.J. (Klaas) Beniers (SZW)
mr. C.M. (Caroline) Molkenboer (EZ)  
mr. A Blokland (VenJ)
mr. K. Redeker (VenJ)  
drs. C.P.C. (Corné) van de Sanden (BZK) drs. A.N.M. (Adri) Stet
In behandeling (SZW)  

Laatste wijziging  25 juli 2018

Secretariaat
mr. K. (Karima) Moaddine
Tel. 070 – 3 499 531