Home | Raad | Commissies | Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 21 juni 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over algemeen sociaal-economisch beleid, in het bijzonder de periodieke middellange-termijnadviezen.

Leden Plaatsvervangende leden        
 
Onafhankelijke leden
drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)  
prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma 
drs. L.B.J. (Laura) van Geest (CPB)
prof. dr. J. (Job) Swank (DNB)
prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
 
Ondernemersleden
drs. P.M.C. (Paul) Van Kempen (VNO-NCW – MKB Nederland)
ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)  
drs. C. (Cees) Oudshoorn (Vereniging VNO-NCW) mr. R. (Rob) Slagmolen 
mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg ( VNO-NCW/MKB- Nederland) A.P.M.G. (Ton) Schoenmaeckers
A. (Anthony) Stigter (Vereniging VNO-NCW)  
    
Werknemersleden
W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV) M. (Michel) Nijlant MSc.
A. (Aldert) Boonen (FNV) K. (Klaas) Bangma
drs. C.C.H.J. (Chris) Driessen (FNV) H. (Henk) van der Velden
drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP) A.C. (Amerik) Klapwijk MSc.
M.H. (Mariëtte) Patijn (FNV)  A. (Tuur) Elzinga
    
Adviserende leden
prof. dr. J.M. (Jan Marc) Berk (DNB)
D (Daniël) van Vuuren (CPB)
 
Ministeriële vertegenwoordigers
L.W.G.(Lindy) Gielens (EZ)
J. (Jos) Jansen (Fin)   
H. (Hilbert) de Jong (EZ)  
W. (Willibrord) Kruijsen (SZW)  
drs. M.J. (Mark) te Pas (EZ)
drs. F.W. (Frans) Suijker (EZ)

 
Laatste wijziging 16 oktober 2017

Secretariaat
drs. M.G. (Marko) Bos
Tel. 070 – 3 499 517
drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers
Tel. 070 – 3 499 513
Recente publicaties