Home | Raad | Commissies | Borging Energieakkoord

Commissie Borging Energieakkoord (BEA)

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat voor de borging en governance van het akkoord binnen de SER een permanente commissie wordt ingesteld met een brede samenstelling en met volwaardige participatie van alle bij dit Energieakkoord betrokken organisaties, inclusief de overheid.
Het Dagelijks Bestuur van de SER heeft daarom in oktober 2013 besloten de Commissie Borging Energieakkoord in te stellen. Deze commissie heeft dezelfde status en bevoegdheden als een artikel 43-commissie van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten). De taakopdracht luidt als volgt:

“De commissie Borging Energieakkoord draagt zorg voor de borging van het Energieakkoord voor duurzame groei. De commissie komt met een zekere regelmaat bijeen voor de actualisering van de voortgang en een eventuele bijstelling van maatregelen met het oog op de overeengekomen doelstellingen. De borging betreft het gehele pakket van doelstellingen, maatregelen en zo nodige aanvullingen.”

De Commissie Borging Energieakkoord zal jaarlijks rapporteren over de voortgang. Bij de evaluatie van het Energieakkoord in 2016 zal worden bezien of de gekozen borgingsaanpak voldoet.

Organisaties Leden Plaatsvervangend
  E. (Ed) Nijpels (voorzitter)   
Aedes R. (Ronald) Franken  
ANWB R. (Ronald) de Jong  
Bouwend Nederland J. (Joep) Rats P. (Paul) Schumacher
Bovag R. (Rogier) Kuin
CNV M. (Maurice) Limmen  
Deltalinqs S.W.A. (Steven) Lak  
DE Koepel
T. (Teun) Bokhoven O. (Olof) van der Gaag
ECN T. (Ton) van Dril  
Energie Nederland W. (Walter) Ruijgrok S. (Anne) Sypkens Smit
EVO  J. (Jeroen) de Veth  
FME-CWM C. (Charlie) Droste H. (Hans) van der Spek
FNV drs. C.G. (Kitty) Jong E. (Els) Bos
Greenpeace J. (Joris) Thijssen J. (Joris) Wijnhoven
De Groene Zaak In behandeling S. (Suzanne) Elias
IPO J.F. (Han) Weber M. (Mariëlle) Hetem
Klimaatverbond S. (Stephan) Brandligt D. (Donald) van den Akker / R. (Robert) Linnekamp
LTO-Nederland S. (Sjaak) van der Tak
E. (Eric) Douma
Metaalunie G. (Gerard) Wijfker  
Milieudefensie D.(Donald) Pols  
Min. BZK G. (Gerben) Roest  
Min. EZ E.J. (Bert) de Vries A. (Aart) Dekkers
Min. Financiën W. (Wijnand) van Goudoever M. (Monique) Fasol
Min. IenM P. (Petrouschka) Werther D. (Diederik) de Jong
Natuur en Milieu / WNF G. (Geertje) van Hooijdonk  
Natuur- en Milieufederaties A. (Alex) Ouwehand  
Nederland ICT J. (Jeroen) van der Tang  
Netbeheer Nederland A. (André) Jurjus M. (Martin) Kiene
NS C. (Carola) Wijdoogen  
NVB I. (Itske) Lulof D. (Dorine) Putman / M. (Menko) Been
NWEA  H. (Hans) Timmers  
ODE-Decentraal S. (Siward) Zomer IJ (IJmert) Muilwijk
PBL P. (Pieter) Boot  
Pensioenfederatie In behandeling  
RAI-vereniging O. (Olaf) de Bruijn   
Stichting Zero Emissie Busvervoer / Fietsersbond S. (Stefan) Hulman  
Taskforce FET B. (Bert) Klerk V. (Vivienne) Tersteeg
TLN A. (Arthur) van Dijk  
Uneto-VNI E. (Erik) van Engelen T. (Thomas) Piessens
Unie van Waterschappen D.S. (Dirk-Siert) Schoonman R. (Rafaël) Lazaroms
Vastgoedbelang J. (Jan) Kamminga  
VCP  A.P.C.M. (Nic) van Holstein
A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc.
VEMW H. (Hans) Grünfeld  
Verbond van Verzekeraars D. (Daan) Schmitz  
VNA R. (Renate) Hemerik   
VNCI C. (Colette) Alma-Zeestraten R. (Reinier) Gerrits
VNG B. (Berend) de Vries R. (Rommy) Bakker /L. (Lilian) Merkx
VNO-NCW/MKB  F. (Frits) de Groot  
VNPI E. (Erik) Klooster  
WenB R. (Reinier) Rutjens (agendalid)  
Woonbond R. (Ronald) Paping  R. (Rutger) Groot Wassink

Laatste wijziging 29 oktober 2018

Energie en duurzaamheid
Secretariaat
dr. R. (Rob) Weterings

Tel. 070 – 3 499 712

Website Energieakkoord
Brede steun voor Energieakkoord voor duurzame groei
Alles over het thema