Home | Publicaties | SERmagazine | 2018 | november 2018

SERmagazine nr. 11 - november 2018

2 november 2018

Cultuuromslag

‘De cultuuromslag moet op donderdag de 17e om half 4 plaatsvinden’. Dat spreken Fokke en Sukke af in een cartoon. Grappig, maar zo werkt het natuurlijk niet. Een cultuuromslag – zoals er rond een Leven lang ontwikkelen nodig is – duurt wel wat langer, omdat iedereen mee moet willen doen en je iets vanzelfsprekend wilt maken.

Sinds het kabinet de SER vroeg een aanjaagfunctie op zich te nemen rond een Leven lang ontwikkelen, is er al veel gebeurd om een cultuuromslag mogelijk te maken. Er was een startbijeenkomst in mei. En de ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben onlangs hun opdracht herbevestigd in een brief aan de Kamer. Ze benadrukken daarin dat om inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, het nodig is dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Op school, op het werk of in de vrije tijd. De ministers hebben zich uitgesproken voor maatregelen om scholing beschikbaar en bereikbaar te maken voor iedereen. Dat is een goede stap en daar ben ik blij mee.

Betekent dat terug naar de schoolbanken? Nee, onderzoek door het ROA toont zelfs aan dat mensen vooral informeel het beste leren: door bij anderen te kijken en door zelf te doen. Wat je zo geleerd hebt, is sneller eigen. Dat helpt mee aan die cultuuromslag. Wat ook bijdraagt, is samenwerking: tussen werkgevers en werknemers, met O&O-fondsen, scholen, gemeentes en nog veel meer. Ik merk dat dat al op veel plekken gebeurt. Er zijn initiatieven en goede aanpakken. Maar soms lopen mensen tegen blokkades aan, of weten ze niet goed hoe verder te komen. De aanjaagrol van de SER is: bemoedigen wat goed gaat, stimuleren waar het beter kan, ervaringen en kennis uitwisselen, inventariseren waar nog knelpunten zitten, en die op de juiste Haagse tafels laten landen.

Voor dat aanjagen maken we een actie-agenda, samen met iedereen die betrokken is bij een Leven lang ontwikkelen. Doet u mee?

Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad


Een leven lang ontwikkelen

De eigen regie bevorderen en vooruitkijken. Daarop focust het kabinet in zijn plannen rond een Leven lang ontwikkelen. Minister Ingrid van Engelshoven licht toe wat dit betekent. Ook vertelt ze hoe ze de kunst- en cultuursector hiermee wil ondersteunen.


Lees het volledige SERmagazine van november 2018 
SERmagazine nr. 11 - november 2018
SERmagazine