SERmagazine nr. 3 - maart 2018

5 maart 2018

Brede samenwerking
Met veel voldoening kijk ik naar het advies Optimalisering verlof na geboorte kind. Een op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld advies dat de raad afgelopen week unaniem heeft vastgesteld om het verlof te verbeteren. Met het advies bieden we het kabinet een perspectief op hoe ze de ‘wissels’ nu al goed kan zetten om te komen tot een toekomstbestendige verlofregeling op de lange termijn...

Verlof na geboorte
Het kabinet breidt in het 2019 het partnerverlof na bevalling uit. De SER adviseert nog een stapje verder te gaan, bijvoorbeeld door betaald ouderschapsverlof in te voeren. Dat maakt blijven werken voor vrouwen namelijk aantrekkelijker.

Duurzame natuursteen
Natuursteen dat duurzaam wordt geproduceerd met aandacht voor mens en milieu. Daar maakt de sector zich samen met de SER hard voor. Voor het zover is, moeten er echter nog flink wat hordes gelopen worden.

Samen is altijd beter
Je in dienst stellen van ‘het echte leven’ en constructief bijdragen. Dat kreeg Leo Stevens van huis uit mee en brengt hij nog altijd in praktijk. Stevens neemt na 10 jaar afscheid van de SER.

Conflictmanagement
In Nederland is het recht op medezeggenschap wettelijk geregeld en kunnen bedrijven bij een geschil een beroep doen op bedrijfscommissies. Andere Europese landen regelen dit anders, blijkt uit onderzoek.

Brexit
De werkgevers- en werknemersorganisaties gaan voorlopig uit van het slechtste scenario: een harde Brexit in maart 2019. Want je kunt maar beter op het slechtste voorbereid zijn.

Meedoen 
Marc Krieg (26) zwierf als dakloze vijf jaar door de straten van Amsterdam. Vier jaar geleden klopte hij aan bij De Nieuwe Poort op de Zuidas. Nu is hij sous-chef en wil hij graag verder groeien.

Verder in dit nummer

Zeepkist: Zakaria Boufangacha (FNV), Polderen
Column: Annette Birschel, Fake beeldenstorm
SER Kort
Als ik later groot ben
SERmagazine nr. 3 - maart 2018
SERmagazine