Home | Publicaties | SERmagazine | 2018 | Juli/augustus 2018

SERmagazine nr. 7/8 - juli/augustus 2018

20 juli 2018

Klimaatakkoord

Monitor Brede welvaart
De Monitor Brede Welvaart van CBS, die onlangs voor het eerst verscheen, zoomt in op maar liefst 165 indicatoren voor welvaart, zoals milieu, gezondheid, onderwijs, vertrouwen en ongelijkheid.

Klimaatakkoord op hoofdlijnen
Op 10 juli werd overeenstemming over de hoofdlijnen voor het klimaatakkoord bereikt. Een mijlpaal. Het gaat hier immers niet om zomaar om een project, maar om een veranderingsproces in de samenleving voor de komende dertig jaar.’

Voedingsmiddelenconvenant
Met het Voedingsmiddelenconvenant zet de sector een duurzame ambitie neer en pakt direct door.

Burgers over klimaatakkoord
Wat verwachten en wensen burgers van het Klimaatakkoord? Tijdens vijf regiobijeenkomsten in het land werd burgers gevraagd naar hun inbreng. SERmagazine sloot aan bij de bijeenkomst in Groningen.

Wind-op-zee
Zes factoren spelen een belangrijke rol bij het succes van wind-op-zee. Ron Wit legt uit welke dit zijn en roept op ze toe te passen om schaalvergroting van bijvoorbeeld het gebruik van groene waterstof en geothermie mogelijk te maken.

Meedoen
Lieke van Velzen maakte tien jaar geleden op vakantie een zeer ongelukkige duik en heeft sindsdien een dwars-laesie. Inmiddels is ze 26 jaar, strijdbaar en geliefd op haar werk. Na haar stage bood AMC haar op verschillende afdelingen een baan aan.

Verder in dit nummer
Zeepkist: Liane den Haan (ANBO), Vergrijzing verzilveren
Column: Annette Birschel, Flexwerker
SER Kort
Als ik later groot ben
SERmagazine nr. 7/8 - juli/augustus 2018
SERmagazine