SERmagazine nr. 5 - mei 2017

4 mei 2017

Brede samenwerking 

Weerbare sector
De cultuursector kan weerbaarder en zelfstandiger worden. De SER en de Raad voor Cultuur doen samen aanbevelingen voor meer samenwerking en een groter verdienvermogen.

Sneller aan de slag
Betere dienstverlening aan mensen die hun baan (dreigen te) verliezen, is dé manier om werkloosheid te beperken. Maar hoe doe je dat? In regionale pilots worden de mogelijkheden verkend.

Skills-pact
Blijven leren en ontwikkelen is in Nederland nog geen gemeengoed. Een OESO-rapport toont aan waar de hiaten liggen. Betrokkenen voelen wel voor een skills-pact.

Versnelde transitie
Het Energieakkoord kan worden versneld. Daar wordt hard aan gewerkt. De Dutch Green Building Council en brancheorganisatie Uneto-VNI zetten vaart achter het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

Persoonlijke diensten
In de persoonlijke dienstverlening liggen kansen voor nieuwe banen. Hoe kan die markt worden ontwikkeld? Op een internationale SER-conferentie stond met name het Franse voorbeeld centraal.

Meedoen
Marjolein Minkman werkt ondanks haar ziekte met veel plezier bij de balie van de Verloskamers van het AMC Amsterdam. Maar ze zou wel wat meer financieel maatwerk van de overheid willen.

Verder in dit nummer

Zeepkist: Richard Weurding, Kansen

Column: Yvonne Zonderop, Race tegen jezelf

SER Kort

Als ik later groot ben

SERmagazine nr. 5 - mei 2017

SERmagazine in PDF