SERmagazine nr. 3 - maart 2017

2 maart 2017

Ontmoeten

Meedenken 
Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek, trad onlangs aan als SER-kroonlid. Hij gaat de economische feiten checken, maar ook meedenken over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en het pensioensysteem. 

Skills strategie
Het kabinet en de SER werken samen met de OESO aan een skills strategie voor Nederland. De SER verzamelde vele voorbeelden van ‘een leven lang leren’ in een bundel. 

Koploper in IMVO
Nederland loopt voorop uit met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, stelt minister Lilianne Ploumen tevreden vast. ‘Er moet nog heel wat gebeuren om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.’ 

Regionale samenwerking
Bij regionale samenwerking gaat het vaak óf om economie óf onderwijs óf werkgelegenheid. In een praktisch advies geeft de SER aanbevelingen om de hele driehoek te versterken. 

Meepraten over pensioen
Medezeggenschap over pensioenen is niet voorbehouden aan grote ondernemingsraden. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk. De SER ziet ook mogelijkheden bij kleine bedrijven, blijkt uit een recent advies. 

Meedoen
Richard van ’t Slot vond het als kind moeilijk om contact te leggen. Nog altijd is hij geen praatjesmaker, maar bij imkerij De Werkbij is hij in zijn element. ‘Dankzij mijn werk ben ik wat vrijer geworden.’

Verder in dit nummer

Zeepkist: Hans de Boer, Ondertussen in Tunesië

Column: Yvonne Zonderop, We redden het toch maar

SER Kort

Als ik later groot ben

SERmagazine nr. 3 - maart 2017

SERmagazine in PDF