Home | Publicaties | SERmagazine | 2017 | December 2017 / januari 2018

SERmagazine nr. 12 - december 2017 / nr. 1 - januari 2018

30 november 2017

Klaar voor de toekomst

Vakmensen gevraagd
De Brabantse economie groeit als kool, maar er is een ernstig tekort aan vakmensen. De SER Brabant heeft een advies gepresenteerd met zes haalbare voorstellen voor systeeminnovaties.

Culturele arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector kan
een stuk beter. De sector is zelf aan de slag gegaan en
presenteerde medio november een actielijst met 25 punten.

Beter beroepsonderwijs
Goede mbo-opleidingen zijn een coproductie van scholen en bedrijfsleven. Isabel Coenen (FNV) en Gertrud van Erp (VNO-NCW/ MKB-Nederland) over het net verschenen SER-advies over toekomstgericht mbo.

Wereldwijde solidariteit
Al 50 jaar zet CNV Internationaal zich in voor vakbonden in ontwikkelingslanden. Op een jubileumbijeenkomst stond het belang van de sociale dialoog centraal.

Gouden driehoek
Commissaris, bestuurder en ondernemingsraad kunnen binnen een bedrijf de ‘gouden driehoek’ vormen, als ze elk hun rol goed oppakken. Drie bedrijven zijn genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee.

Meedoen
Ex-gedetineerde Huub Vonk (42) bloeide op bij Tulpfietsen in Maastricht. ‘Mijn leven staat op de rails. Ik heb nu de rust en het geduld om te dromen.’

Verder in dit nummer

Zeepkist: Kitty Jong, Fijn is anders

Column: Annette Birschel, De banaliteit van het kwaad

SER Kort

Als ik later groot ben

SERmagazine nr. 12 - december 2017 / nr. 1 - januari 2018
SERmagazine