SERmagazine

SER Arboplatform ‘Informatie is de basis van veilig en gezond werken’

De SER lanceert deze maand het Arboplatform. Hier vinden arboprofessionals alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid overzichtelijk bij elkaar. Bovendien kunnen ze er terecht met concrete arbovragen.

Dorine van Kesteren

Zowel de SER als de Stichting van de Arbeid doen belangwekkend werk op het gebied van arbeidsomstandigheden. In de praktijk blijkt echter dat arboprofessionals deze arbodocumenten en -afspraken niet altijd zo gemakkelijk kunnen vinden. ‘Zonde’, vindt kroonlid Louise Gunning, voorzitter van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER en met haar de werkgevers- en werknemersorganisaties. ‘Omdat veel ervaring en kennis versnipperd zijn, hebben de sociale partners de SER gevraagd om een nieuw platform op te zetten. Daar verzamelen we alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid. Denk aan de publicaties over arbeidsomstandigheden, de database grenswaarden en een video over het platform, aangevuld met relevante stukken en links van sectoren. Kortom: een informatiepunt vóór en dóór werkgevers- en werknemersorganisaties.’ Het SER Arboplatform is bedoeld voor onder meer preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners, veiligheidsdeskundigen en OR-leden. Het platform is onderdeel van de geheel vernieuwde website van de SER, die deze maand de lucht in is gegaan.

Meerwaarde

Volgens Gunning zit de meerwaarde van het SER Arboplatform vooral in de mogelijkheid tot interactie. ‘De gebruikers kunnen er niet alleen informatie vinden over arbo-onderwerpen waarover de sociale partners het eens zijn, maar ook concrete arbovragen stellen. Dit helpt hen daadwerkelijk verder. Zo kan ik me voorstellen dat het prettig is om een technisch onderwerp als grenswaarden voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te bespreken met de experts van de SER. Bij (sector)specifieke onderwerpen kunnen we ook doorverwijzen naar gespecialiseerde contactpersonen bij bijvoorbeeld het Arboportaal van het ministerie van SZW, een patiëntenvereniging of brancheorganisatie.’ Het Arboplatform is nadrukkelijk een aanvulling op het bestaande aanbod, zoals het Arboportaal, dat gericht is op arbowet- en regelgeving, en het Arbo Adviespunt voor FNV-leden.

Toegankelijk, overzichtelijk en actueel

Om het Arboplatform goed aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep, werden bij de ontwikkeling ervan verschillende arboprofessionals geraadpleegd. Dit gebeurde via een expertmeeting en een online enquête, die is ingevuld door vierhonderd respondanten. Gunning: ‘De arbo-professionals gaven aan behoefte te hebben aan toegankelijke, overzichtelijke en actuele informatie. Daarnaast blijken ze met name geïnteresseerd te zijn in nieuwe ontwikkelingen rondom wetten en regels. Een ander hot topic is de aanpak van risicoinventarisaties en -evaluaties (RI&E), waarmee de arborisico’s binnen een bedrijf in kaart worden gebracht.’

Community

Het is de bedoeling dat het Arboplatform op termijn een community wordt waar arbo-professionals kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. ‘Tijdens de expertbijeenkomst merkten we dat de deelnemers elkaar veel te vertellen hadden, en elkaar ook kunnen helpen. Het is inspirerend om aansprekende, creatieve best practices met elkaar te delen. Dit kan handvatten bieden aan branches die nog niet zover zijn. Een goed voorbeeld is de werkplaats in de metaalindustrie, waar men de vloeren wit heeft geverfd in plaats van zwart. Daardoor raken de medewerkers minder producten kwijt, kunnen de ruimtes beter worden schoongehouden en is het ziekteverzuim significant gedaald. Andere bedrijven kunnen daar hun voordeel mee doen. Via het Arboplatform kunnen we de informatiestroom versterken en de verbeterde werkwijzen verspreiden.’

‘Het zou mooi zijn als de kennis en praktijkvoorbeelden ook intersectoraal worden gedeeld’, aldus Gunning. ‘Een flink aantal aanbevelingen van de SER en Stichting van de Arbeid is bruikbaar in alle sectoren. Denk aan kwesties als chronische ziekten, onregelmatig werk en nachtdienst. Een intersectorale dialoog over problemen én oplossingen is heel waardevol. De bouw bijvoorbeeld voert periodiek arbo-overleg met de metaal- en transportsector. Hoewel dit verschillende sectoren zijn, lopen zij tegen exact dezelfde arboproblemen aan. Uiteindelijk is het platform een stimulans voor alle werkgevers en werkenden: hoe kunnen we onze arbo-rol (nog) beter oppakken?’

Permanente aandacht

‘Arbo is en blijft een onderwerp dat hoog op de agenda van de sociale partners hoort’, besluit Gunning. ‘Over het algemeen doen we het best goed in Nederland, maar arbeidsomstandigheden vragen permanent aandacht. Het werkklimaat heeft immers een enorme invloed op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. En op de mate waarin zij vitaal hun pensioenleeftijd halen. Het is dus erg belangrijk om werkgevers en hun medewerkers te ondersteunen bij het creëren van een goede, veilige en gezonde werkomgeving. Dat kan door hen te voorzien van goede informatie. Kennis is de basis van een goed arbobeleid, pas daarna kunnen voorlichting, instructie, preventie en een veiligheidscultuur op de werkvloer vorm krijgen.’

Gunning, oud-universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam en president-commissaris van Schiphol Group, loopt al enige tijd mee als kroonlid. Het valt haar op dat de sociale partners samen tot veel in staat zijn. ‘Als werkgevers en werknemers het eens zijn, kunnen ze grote veranderingen bewerkstelligen. Overleg en consensus zijn een krachtig vertrekpunt voor goede arbeidsomstandigheden. Maar dan moet je dat gezamenlijke standpunt wel uitdragen. Daaraan levert het Arboplatform van de SER een bijdrage.’


Man en vrouw in veiligheidskleding kijkt naar laptop.
SERmagazine december 2018 / januari 2019