Home | Publicaties | PBO-blad | PBO-blad Register

PBO-blad Register

Register van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin opgenomen de verordeningen en besluiten van de bedrijfslichamen en de Sociaal-Economische Raad

Het PBO-blad is vanaf 2002 digitaal beschikbaar. Nummers uit voorgaande jaren kunt u opvragen (e-mailformulier).
Voor overige informatie over het blad kunt u zich wenden tot de redactie (e-mailformulier).


 

PBO-blad: Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie