Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 81 - 28 december

Inhoud van het PBO-blad van 28 december 2007, nummer 81, Jaargang 57

Download:nr. 81 - 28 december (PDF, 1004 kB)

MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE

 

BEDRIJFSLICHAMEN

 • Productschap Pluimvee en Eieren
  • Ontwerp-Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008
  • Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (2008-I)

VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIEBEDRIJFSLICHAMEN

 • Productschap Vee en Vlees
  • PVV 37 Verordening Reglement van Orde (PVV) 2007
    
 • Bedrijfschap Horeca en Catering
  • HOR 6 Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2008
  • HOR 7 Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2008