Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 75 - 7 december

Inhoud van het PBO-blad van 7 december 2007, nummer 75, Jaargang 57

Download:nr. 75 - 7 december (PDF, 2267 kB)

VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIEBEDRIJFSLICHAMEN

 • Productschap Tuinbouw
  • PT 43 Wijziging 2006-1 Besluit PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006
  • PT 44 Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007
    
 • Productschap Vee en Vlees
  • PVV 33 Verordening tot wijziging van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 (2007-II)
    
 • Productschap Vis
  • VIS 31 Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
  • VIS 32 Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
  • VIS 33 Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
  • VIS 34 Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
  • VIS 35 Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
  • VIS 36 Verordening retributie keuring en controle garnalen 2008