Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 65 - 19 oktober

Inhoud van het PBO-blad van 19 oktober 2007, nummer 65, Jaargang 57

Download: nr. 65 - 19 oktober (PDF, 1117 kB)

MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE

 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

 • Verordeningen en besluiten
  • Besluit benoemingsrechten Productschap Wijn 2008

BEDRIJFSLICHAMEN

 • Hoofdproductschap Akkerbouw
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerp herziene begroting 2007 en ontwerpbegroting 2008
  • Openbare kennisgevingen
    
 • Productschap Diervoeder
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerp herziene begroting 2007 en ontwerpbegroting 2008
    
 • Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerp herziene begroting 2007 en ontwerpbegroting 2008
    
 • Productschap Wijn
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerp herziene begroting 2007 en ontwerpbegroting 2008