Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 63 - 12 oktober

Inhoud van het PBO-blad van 12 oktober 2007, nummer 63, Jaargang 57

Download:nr. 63 - 12 oktober (PDF, 336 kB)

MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE

 

BEDRIJFSLICHAMEN

 • Productschap Tuinbouw
  • Ontwerp-Wijziging I Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2008
    
 • Productschap Zuivel
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2008
    
 • Bosschap
  • Ontwerp-Verordening Algemene Heffing Bosschap 2008
  • Ontwerp-Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2008