Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 53 -21 september

Inhoud van het PBO-blad van 21 september 2007, nummer 53, Jaargang 57

Download:nr. 53 -21 september (PDF, 416 kB)

MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIESOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

 • Ontwerpverordeningen
  • Ontwerp-Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2008
  • Ontwerp-Verordening opslagen en bijdragen 2008
    
 • Bestuurssamenstellingen
  • Productschap Diervoeder
    
 • Tervisielegging begroting 2008
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2008
    
 • Openbare kennisgeving
  • Geschillencommissie Fusiegedragsregels

BEDRIJFSLICHAMEN

 • Hoofdproductschap Akkerbouw
  • Openbare kennisgeving