Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 49 -21 september

Inhoud van het PBO-blad van 21 september 2007, nummer 49, Jaargang 57

Download:nr. 49 -21 september (PDF, 590 kB)

MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE

 

BEDRIJFSLICHAMEN

 • Productschap Vee en Vlees
  • Ontwerp-Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2008
  • Ontwerp-Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007

VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE


BEDRIJFSLICHAMEN

 • Productschap Vee en Vlees
  • PVV 31 Besluit tot wijziging van het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens(PVV) 2007 (2007-I)