Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 48 -14 september

Inhoud van het PBO-blad van 14 september 2007, nummer 48, Jaargang 57

Download:nr. 48 -14 september (PDF, 589 kB)

MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE

 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

 • Verordeningen en besluiten
  De Bestuurskamer heeft op 30 augustus 2007 ingestemd met het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2006 van het Bedrijfschap Afbouw.

BEDRIJFSLICHAMEN

 • Hoofdproductschap Akkerbouw
  • Openbare kennisgevingen
    
 • Productschap Vis
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2008
    
 • Bedrijfschap Horeca en Catering
  • Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2008

VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE


BEDRIJFSLICHAMEN

 • Productschap Vee en Vlees
  • PVV 29 Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening aanhouden zeugen buiten de
   beschermings- en toezichtsgebieden 2001 (PVV) 2007
  • PVV 30 Verordening tot intrekking van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 en tot intrekking van de Verordening ter uitvoering van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 (2007)