Home | Publicaties | PBO-blad | 2007 | nr. 42 - 24 augustus

Inhoud van het PBO-blad van 24 augustus 2007, nummer 42, Jaargang 57

Download:nr. 42 - 24 augustus (PDF, 7888 kB)

VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE

 

BEDRIJFSLICHAMEN

 • Productscchap Dranken
  • PD Verordening Wijziging van de Begroting der Baten en Lasten 2006
    
 • Productschap Pluimvee en Eieren
  • PPE 13 Verordening herziene begroting baten en lasten 2006
  • PPE 14 Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2007
  • PPE 15 Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007
  • PPE 16 Hygiënebesluit kuikenbroederijen legsector (PPE) 2007
  • PPE 17 Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties hygiënevoorschriften pluimveehouderij en pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007
  • PPE 18 Hygiënebesluit kuikenbroederijen pluimveevleessector (PPE) 2007
  • PPE 19 Hygiënebesluit opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven (PPE) 2007
    
 • Productschap Vee en Vlees
  • PVV 28 Verordening herziene begroting 2006
    
 • Productschap Vis
  • VIS 22 Verordening financiering vispromotie 2007