Home | Publicaties | PBO-blad

PBO-bladen

Het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (oftewel: Het PBO-blad) was tot en met 31 december 2014 een wettelijk voorgeschreven uitgave van de Sociaal-Economische Raad. Het bevatte mededelingen, verordeningen en besluiten van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Het PBO-blad verscheen wekelijks. Met ingang van 1 januari 2015 is het blad opgeheven. Het archief van het PBO-blad blijft op de website van de SER te raadplegen.

Rechtsgeldig: papieren versie
Aan de samenstelling van deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de inhoud van het PBO-blad online exact de papieren versie weergeeft. Aan de tekst van het PBO-blad online zijn dan ook geen rechten te ontlenen.
De SER is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het PBO-blad online en de rechtsgeldige papieren versie.

Register van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

In dit register zijn de verordeningen en besluiten van de bedrijfslichamen opgenomen. Deze staan per bedrijfslichaam opgesomd. Het PBO-blad is vanaf 2002 digitaal beschikbaar.

Zoeken naar regelgeving PBO via http://wetten.overheid.nl/

Via de optie ‘Regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf’ kunt u zoeken naar de integrale teksten van verordeningen en besluiten.

PBO-blad: Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie