Toekomst van werk

Mei 2017

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden de belangrijkste uitdagingen en kansen omschreven.

Download:Notitie Toekomst van werk (226 kB)

100-jarig bestaan ILO

De notitie is tot stand gekomen in aanloop naar het 100-jarig bestaan van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Deze organisatie heeft de ILO-lidstaten gevraagd om nationale dialogen te starten over de toekomst van werk en de uitkomsten daarvan als input aan de ILO te sturen.
Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk
Translation
Alles over het thema